เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครจัดบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครจัดบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จัดบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต โดยร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์มารับบริจาคโลหิต โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคร้อยละ 70 นำไปใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งจะต้องใช้โลหิตในปริมาณมากหรือนำไปใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคระบาดที่ต้องการโลหิต เช่น โรคไข้เลือดออก ทำให้มีการใช้โลหิตมากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต โลหิตไม่เพียงพอต่อการใช้งานทางการแพทย์ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จึงร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จัดโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้มีผู้บริจาคโลหิตให้เพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายการรับบริจาคโลหิตไว้ จำนวน 10,000 ยูนิต ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อีกทั้งยังสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น เป็นหน้าที่ที่ทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ กระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตหันมาเริ่มต้นในการบริจาคโลหิต เพื่อให้คนหันมาบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสำรองโลหิตสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็น อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยสังคมด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ เป็นการทำความดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจะจัดระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2563 นี้

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า เหล่ากาชาดจังหวัดขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น วันที่ 26 มกราคม จะจัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย 30 มกราคม จัดขึ้นที่ หอประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน หรือ ท่านที่สนใจสามารถบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่งได้ทุกวันในวัน เวลาราชการ ส่วนผู้สนใจบริจาคโลหิตสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-426803

administrator

Related Articles