รพ.กระทุ่มแบนแถลงข่าวจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “โรงพยาบาลกระทุ่มแบนมินิมาราธอน 2020”

รพ.กระทุ่มแบนแถลงข่าวจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “โรงพยาบาลกระทุ่มแบนมินิมาราธอน 2020”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “โรงพยาบาลกระทุ่มแบนมินิมาราธอน 2020” โดยมีนายแพทย์สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายเชิดชัย ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนา รพ.กระทุ่มแบน ภาคประชาชน นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน และนายแพทย์พรชัย พงศ์ประภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.กระทุ่มแบน ร่วมแถลงข่าว

สำหรับ การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลกระทุ่มแบนมินิมาราธอน 2020 ” โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ภาคประชาชน จัด “โครงการเดิน-วิ่งการกุศล โรงพยาบาลกระทุ่มแบนมินิมาราธอน 2020” เพื่อหารายได้สมทบทุนพัฒนาอาคารผู้ป่วยนอก – ผู้ป่วยใน 10 ชั้น จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 หากสร้างเสร็จแล้วโรงพยาบาลจะพัฒนาอาคารเพื่อลดอัตราความแออัดของผู้มารับบริการ ซึ่งอาคารดังกล่าวจะเปิดให้บริการ ในการตรวจรักษาโรคผู้ป่วยนอก,ศูนย์กายภาพบําบัด การแพทย์แผนไทย ,การแพทย์แผนจีน ,ห้องตรวจทางรังสี วินิจฉัย ห้องตรวจปฏิบัติการชันสูตร คลินิกเคมีบําบัด หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย-หญิง และหอผู้ป่วยพิเศษ

สำหรับ การจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “โรงพยาบาลกระทุ่มแบนมินิมาราธอน 2020 ” กําหนด จัดในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ที่วัดดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการเดิน-วิ่ง มี 3 ระยะได้แก่ การเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 3 กิโลเมตร, การวิ่งฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร และการวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 12.5 กิโลเมตร ค่าสมัครปกติ ราคา 500 บาท ค่าสมัคร VIP ราคา 1,000 บาท ลงทะเบียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเมื่อเข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญรางวัล และผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเงื่อนไขในใบสมัครจะได้รับถ้วยรางวัลตามรุ่นที่สมัคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบนจึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนําไปสมทบทุนพัฒนาอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ถือเป็นการทำบุญร่วมกัน อีกทั้งได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทร 0-3411-9990 ต่อ 5549

administrator

Related Articles