ผู้ว่าฯ สมุทรสาครตรวจติดตามการดำเนินการทำงานของเครื่องพ่นละอองฝอยบนสะพานลอย

ผู้ว่าฯ สมุทรสาครตรวจติดตามการดำเนินการทำงานของเครื่องพ่นละอองฝอยบนสะพานลอย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปที่บริเวณสะพานลอยหน้าวัดคลองครุ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อตรวจติดตามการดำเนินการติดตั้งหัวฉีดพ่นละอองฝอยบนสะพานลอย เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 มีขนาดเล็กมาก จึงได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินการในการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งองค์การบริหารตำบลท่าทรายมีสะพานลอยในเขตพื้นที่ทั้งหมด 4 สะพานลอย ซึ่งก็ได้ติดตั้งหัวฉีดพ่นละอองน้ำครบหมดแล้วทั้ง 4 สะพานลอย ซึ่ง 1 สะพานลอยจะติดตั้งหัวฉีดละอองน้ำ 20 หัวฉีด โดยจะเปิดเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ 2 ช่วงเวลา คือในช่วงเช้าและช่วงค่ำในทุกวัน ช่วงละ 5 ชั่วโมง

administrator

Related Articles