สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานกัปปิยภัณฑ์แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตชาวสมุทรสาคร จากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานกัปปิยภัณฑ์แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตชาวสมุทรสาคร จากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบประทานกัปปิยภัณฑ์ และเหรียญพระรูป แก่นายสันติ เล็กประเสริฐ ทายาทของนางจุฑารัตน์ ลิมป์สิริวรรณ ชาวตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่ จังหวัดนครราชสีมา ตามพระประสงค์ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปรารภห่วงใยผู้ประสบเหตุ และผู้สูญเสีย จากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีนางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ตามที่เกิดเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และได้รับผลกระทบจากภยันตรายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงปรารภห่วงใยผู้ประสบเหตุและผู้สูญเสีย จึงโปรดประทานผ้าไตร 1 ไตร พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์รายละเท่าจำนวน 10,000 บาท ประทานแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เพื่อช่วยการบำเพ็ญกุศลศพทุกราย และโปรดประทานเหรียญพระรูป พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์รายละเท่าจำนวน 10,000 บาท ประทานแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เชิญสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์ประทานไปมอบแก่เจ้าภาพศพและผู้บาดเจ็บทุกรายตามพระประสงค์

อนึ่ง มีรับสั่งประทานกำลังใจแก่ครอบครัว ญาติมิตรของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์นี้ เพื่อให้ทุเลาความโศก ความทุกข์ยาก และความหม่นหมอง อีกทั้งโปรดประทานพรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประสบเหตุภยันตรายพร้อมด้วยครอบครัวและญาติมิตร ตลอดจนประชาชนชาวนครราชสีมา และสาธารณชนผู้รู้สึกหดหู่สะเทือนใจ จงถึงพร้อมด้วยศรัทธา ขันติ สติ และปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความสงบร่มเย็นของสังคมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นสืบไป


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles