ชาวสวนชวนเที่ยวงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว 2563

ชาวสวนชวนเที่ยวงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว 2563

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. ที่บริเวณริมคลองดำเนินสะดวก หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2563 โดยบรรยากาศของการแถลงข่าวปีนี้ ก็มีทั้งการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ การแสดงของผู้สูงอายุ และการนำผลไม้ สินค้า OTOP ของดีอำเภอบ้านแพ้ว (บางส่วน) ซึ่งสามารถหาซื้อได้ภายในงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว มาจัดแสดงไว้ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานแถลงข่าวทุกคนได้ชม ชิม ช้อป แชร์ และชักชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศมาร่วมงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2563 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 11 – 19 มีนาคม 2563 พร้อมกับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยอำเภอบ้านแพ้ว มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองน้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยมีคลองดำเนินสะดวกเป็นสายน้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงให้พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำเกษตรกรรม สมกับคำที่ว่า “ลานเกษตร” และยังเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคหลายชนิด อาทิเช่น มะพร้าวน้ำหอม องุ่น ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง มะนาว ลำไย กล้วยไม้ และการทำน้ำตาลจากมะพร้าว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาสลิดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ รวมถึงมี “หลวงพ่อโต” ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอบ้านแพ้ว เป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่าน จนได้ชื่อว่า “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำดำเนิน” ประดิษฐานอยู่ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของอำเภอบ้านแพ้ว และเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของอำเภอให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป ทางส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 แห่ง ภาคเอกชน และประชาชนชาวสวนเกษตร จึงได้พร้อมใจกันจัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้วขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมกับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยปีนี้จัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ส่วนพิธีเปิดงานเกษตรฯ จะมีขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาสบายใจ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อีกทั้งยังได้มีการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นจากตำบลต่าง ๆ โดยเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 12 คน เข้ารับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และรับมอบพระพุทธรูปหลวงพ่อโตฯ จากพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งงานนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ เพื่อโชว์ศักยภาพและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตร ทั้งพืชผัก ผลไม้ ปลาสลิด ที่หลากหลายอันเลื่องชื่อจนถือเป็นเอกลักษณ์ของดีของเด่นของอำเภอบ้านแพ้วที่รู้จักกันมาช้านาน เพื่อขยายตลาดสินค้าการเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้วต่อไปในภายภาคหน้า เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลผลิตทางการเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ตลอดจนยังสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในท้องที่อำเภอบ้านแพ้ว อีกด้วย
ด้านร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2563 ประกอบไปด้วย การจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูกจากเกษตรกร 12 ตำบล และผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) อาทิ : ปลาสลิด กล้วยไม้ มะพร้าว ฝรั่ง ชมพู่ ลำไย ฯลฯ นอกจากนี้ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมการประกวดต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 จะมีทั้งการประกวดผลไม้ 10 ประเภท กับ ประกวดกล้วยไม้ 7 ประเภท ส่วนวันที่ 14 มีนาคม 2563 ช่วงเช้าเป็นการประกวดสินค้า OTOP / สำรับอาหารไทยประจำตำบล ขณะที่ช่วงเย็นมีการประกวดหนูน้อยธิดาเกษตร ,วันที่ 15 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า มีการประกวดไก่พื้นเมือง 3 ประเภท และ ช่วงบ่าย ประกวดปลาสลิด , วันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกวดร้องเพลง และตบท้ายในวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีการประกวดตำส้มตำ ซึ่งแต่ละกิจกรรมล้วนแต่มีความสนุกสนาน และมีจุดโดดเด่นที่น่าสนใจทั้งสิ้น
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวทิ้งท้ายว่า ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 05.39 น. พร้อมกับชมขบวนแห่ทั้งทางเรือและทางน้ำอย่างยิ่งใหญ่ ตลอดเส้นทางตั้งแต่ต้นทางที่ประตูน้ำบางยาง จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านจังหวัดราชบุรี และไปจบที่ประตูน้ำบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามและเที่ยวงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว พิธีเปิดงานวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยสามารถสอบถามเส้นทางการท่องเที่ยวหรือข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ/ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 0-3448-1010 โทรสาร 0-3448-1010 ต่อ 12 , สำนักเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว โทร 0-3448-1033 และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพ้ว โทร 08-1887-1947


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles