ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเป็นผู้แทนมอบเงินกองทุนฯ สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ล้านบาท ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเป็นผู้แทนมอบเงินกองทุนฯ สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ล้านบาท ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.30 น. ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นปผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับนายสันติ เล็กประเสริฐ และนายภูริพงศ์ เล็กประเสริฐ ซึ่งเป็นทายาทของนางจุฑารัตน์ ลิมป์สิริวรรณ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา (ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และได้รับผลกระทบจากเป็นจำนวนมาก จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต จากเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่ทายาท รายของนางจุฑารัตน์ ลิมป์ศิริวรรณ อยู่ตามทะเบียนบ้านที่เลขที่ 437/23 ถนนสุขาภิบาล ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการติดตามและมอบเงินให้แก่ทายาท

administrator

Related Articles