นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฯต่ออีกสมัย

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฯต่ออีกสมัย

วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเอกชัย นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกสภา/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการสรุปงาน โครงการ กิจกรรม ผลการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ งบประมาณการใช้จ่ายในรอบปี 2562 และ มีวาระที่สำคัญคือเรื่องการเลือกนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่ ซึ่งมีผู้เสนอชื่อนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล เพียง 1 ท่าน มีผู้สนับสนุน และมีผู้รับรอง นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ต่ออีกสมัยหนึ่ง

administrator

Related Articles