สมุทรสาครจัดงานเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล

สมุทรสาครจัดงานเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายกุลวัชร หงษ์คู ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นางพรจิตร สร้อยเพชร ประธานกลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ประกอบการ พ่อค้า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก ที่บริเวณริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โดยทางด้านนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นที่รู้จักกันในนามของ นครแห่งอาหารทะเล รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับ ตลาดการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการเป็นผู้นำแห่งการจำหน่าย การผลิต และการแปรรูปอาหารทะเลในภูมิภาค ซึ่งกำหนดจัดงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ บริเวณริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม(วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดตลาดสุขาภิบาลท่าฉลอม ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองOTOP ร้านอาหารยามเย็น โดยร้านค้าชุมชน ต.ท่าฉลอม จุดถ่ายภาพ จุดเช็คอินและรับของที่ระลึก บริการรถรางท่องเที่ยวตำบลท่าฉลอมพร้อมมัคคุเทศก์บรรยาย และล่องเรือชมอ่าวอีกด้วย

administrator

Related Articles