เบญจรงค์ดี ต้องที่ดอนไก่ดี พิสูจน์ความงามสุดล้ำในงาน สืบสาน..สีสันสายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี

เบญจรงค์ดี ต้องที่ดอนไก่ดี พิสูจน์ความงามสุดล้ำในงาน สืบสาน..สีสันสายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน “สืบสาน..สีสันสายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 10” โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร กับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร และกลุ่มชุมชนหมู่บ้านดอนไก่ดี ซึ่งจัดขึ้นถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ บริเวณย่านธุรกิจสร้างสรรค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของหมู่บ้านดอนไก่ดี หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าทำงานเบญจรงค์ได้งดงาม เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดยมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัด นายบรรพต จันทรวงศ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร นายวิชัย แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีดอนไก่ดี และนางอุไร แตงเอี่ยม ประธานกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าแม่ค้าเครือข่ายกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดี และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เป็นชุมชนชาวบ้านที่เคยทำงานโรงชามตราไก่ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากวิทยากรชาวไทย – จีนโบราณมาหลายชั่วอายุคน และทางจังหวัดก็ให้การสนับสนุนชาวชุมชนในการสืบสานงานฝีมือแขนงนี้จากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นที่รู้จักไปทั่วว่าเบญจรงค์ดี ต้องที่ดอนไก่ดีเท่านั้น พร้อมจัดงานต่อเนื่องมา เป็นปีที่ 10 โดยปีนี้ยังคงสร้างสรรค์งานในรูปแบบผสมผสานระหว่างเครื่อง เบญจรงค์ไทยกับ Lifestyle Modern ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และพลาดไม่ได้กับ Highlight ของงาน “ชุดเบญจรงค์ ลวดลายไทยโบราณ ลายบัว,นกเจ้าตาก, เทพชุมนุม , พุ่มข้าวบิณฑ์ถมทอง , ชุดกาแฟลายไทยกนก ” ที่ทาง คณะผู้จัดงานได้รังสรรค์ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจ จากการอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยโบราณและความงดงามของ ธรรมชาติในฤดูร้อน
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อเครื่องเบญจรงค์ที่ล้ำค่าจากฝีมือคนในหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตลอดจนสินค้า OTOP / SMEs , ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องลายคราม ผลิตภัณฑ์ชุมชน – สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด , ผลผลิตทางการเกษตร และชมการสาธิตการผลิตสินค้าเครื่องเบญจรงค์ พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทย ซึ่งได้เปิดเป็นโฮมสเตย์ในรูปแบบบ้านไม้ทรงไทย บรรยากาศร่มรื่น ภายใต้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากชุมชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมู่บ้าน เบญจรงค์ดอนไก่ดี โทร. 034 – 473480

administrator

Related Articles