อยากขายต้องสวมแมส ผู้ว่าฯ ลงตลาดมหาชัย ตรวจ เตือน จับปรับ

อยากขายต้องสวมแมส ผู้ว่าฯ ลงตลาดมหาชัย ตรวจ เตือน จับปรับ

เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.ของวันที่ 22 มีนาคม 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงตรวจเยี่ยมตลาดสดมหาชัย เพื่อสุ่มตรวจและติดตามการปฏิบัติตนของพ่อค้าแม่ค้าภายใต้ประกาศของจังหวัดสมุทรสาคร ว่าด้วยการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก100 เปอร์เซ็นต์ โดยเน้นหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปแล้วนั้น
จากการลงสุ่มตรวจในครั้งนี้ ก็พบว่ายังคงมีพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่แม้จะสวมหน้ากากอนามัยแต่ก็ดึงลงมาให้พ้นจมูก จึงไม่สามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ อีกทั้งยังทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้ซื้อสินค้าได้ และมีส่วนน้อยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะขายของ โดยให้เหตุผลว่า ไม่สามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้ ที่หาซื้อได้ก็ราคาแพงมาก จึงอยากให้ผู้ว่าฯ หรือกาชาด นำหน้ากากอนามัยมาแจกบ้าง ซึ่งทางผู้ว่าฯ ก็จะได้มอบหมายให้เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สำรวจจำนวนของพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีหน้ากากอนามัยสวมใส่แล้วนำหน้ากากอนามัยมามอบให้ ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องในช่วงที่ทำการขายของ อีกทั้งบางรายยังมีเจลล้างมือติดไว้ประจำร้านด้วย โดยพ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มส่วนใหญ่นี้บอกว่า มาตรการสวมหน้ากากอนามัยขายของตลอดเวลานั้น แม้จะรู้สึกอึดอัดไปบ้าง เพราะไม่คุ้นเคยและทำให้หายใจไม่ค่อยออก แต่ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีและทุกคนต้องปฏิบัติตามในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทุกคนต้องดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรค และต้องช่วยกันทำให้ตลาดสดมหาชัยเป็นตลาดปลอดภัย ปลอดโรค สามารถค้าขายได้ตลอดไป
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า มาตรการนี้เป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าทุกคนในช่วงเวลาที่ขายของจะต้องสวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยครั้งแรกนี้เป็นการเตือนก่อน จากนั้นก็จะเริ่มดำเนินการเข้มข้นให้เจ้าหน้าที่ลงมาตรวจพร้อมดำเนินการจับปรับจริง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งหากทุกคนอยากค้าขาย ก็ต้องสวมแมส หรือหน้ากากอนามัย นั่นเอง

administrator

Related Articles