เลือดตำรวจช่วยกาชาดขาดโลหิต เลือดตำรวจช่วยชีวิตเพื่อนร่วมชาติ

เลือดตำรวจช่วยกาชาดขาดโลหิต เลือดตำรวจช่วยชีวิตเพื่อนร่วมชาติ

เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2563 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การบังคับบัญชาของ พล.ต.ต.บุญฤทธิ์ รอดมา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร นำเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ร่วมกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร สภากาชาดไทย และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จัดโครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนร่วมชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ซึ่งก็มีทั้งเหล่าข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และผู้มีน้ำใจงามที่ต้องการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ได้มาร่วมบริจาคเลือดกันอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดนั้น ทางเจ้าหน้าที่ฯ จึงต้องมีการคัดกรองโรคเบื้องต้นทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการซักถามประวัติความเจ็บป่วย รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ของผู้บริจาคโลหิตด้วย
พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนร่วมชาติ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร นี้ ได้จัดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทัวโลกในปัจจุบัน ส่งผลกระทบไปถึงสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆ ทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนเลือดเพื่อรักษาชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับเลือดนั้น ต้องชะลอการรักษาออกไปซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้เจ็บป่วยเป็นอย่างมาก ดังนั้นข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชน จึงได้ร่วมกันบริจาคโลหิต สละเลือดเพียงคนละนิดเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนร่วมชาติให้อยู่ต่อไปได้นั่นเอง

Related Articles