พิธีมอบชุดธารน้ำใจ บรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ที่กักตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

พิธีมอบชุดธารน้ำใจ บรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ที่กักตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาด นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัด นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ร่วมพิธีมอบชุดธารน้ำใจ บรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ที่กักตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีถุงยังชีพ ข้าวสาร ไข่ เจลล้างมือ หน้ากากผ้า จำนวน 200 ชุด มอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย มีโรคประจำตัว พิการ ผู้สูงอายุ ที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ของตำบลแคราย 60 คน ณ เทศบาลตำบลแคราย ตำบลท่าไม้ 70 คน ณ วัดนางสาว และตำบลหนองนกไข่ 70 คน ที่วัดหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

นอกจากนี้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ถือโอกาสพูดคุย สนทนากับพี่น้องประชาชนอำเภอกระทุ่มแบน ทั้ง 3 ตำบล เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ว่าไม่ใช่เป็นโรคร้ายแรง สามารถรักษาหาย แต่เราน่าจะป้องกันตนเองไม่ให้เป็นจะดีกว่า เพราะถ้าเป็นแล้วจะทำให้เสียทั้งงาน เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา ผู้ใกล้ชิดก็จะได้รับความเดือดร้อนไปด้วย จึงอยากขอร้องให้ทุกท่านเข้มแข็ง อดทน สู้ๆ ไปด้วยกัน เมื่อทุกท่านออกจากบ้านก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ไม่รวมกลุ่มสังสรรค์ ดื่มสุรา ยาเสพติด เล่นการพนัน งดการทำกิจกรรมกลุ่ม รีบกลับเข้าบ้านก่อนเคอร์ฟิว ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง ก็จะสามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้เป็นอย่างดี หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ก็จะไม่ต้องทำงานหนัก ถ้าหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน เราจะได้ก้าวผ่านวิกฤต โควิด-19 นี้ไปด้วยกันโดยเร็ว แล้วพวกเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิม

#ไม่แพ้แน่นอน   #เราจะผ่านไปด้วยกัน

 


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles