จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปีพุทธศักราช 2127 ทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครงว่า “ตั้งแต่นี้ไปกรุงศรีอยุธยา ขาดไมตรีกับกรุงหงสาวดี มิได้เป็นมิตรร่วมสุวรรณปฐพีเดียวกัน ดุจดั่งแต่ก่อนสืบไป” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย

สำหรับพระราชประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระราชสมภพ เมื่อปีพุทธศักราช 2098พระองค์เป็นพระมหาวีรกษัตริย์ไทย ทรงมีอัจริยภาพ ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงมีฝีมือทางการรบเชี่ยวชาญในศาสตราวุธนานาชนิด ตั้งแต่มีพระชนมายุ 16 พรรษา ทรงขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2133 เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2135 ทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา จนได้รับชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากหงสาวดี และทำสงครามกับอริราชศัตรูทั้งเมียนมาและเขมร จนราชอาณาจักรไทยเป็นบึกแผ่นมั่นคง ปีพุทธศักราช 2148 ทรงยกทัพไปยังเมืองห้างหลวง และทรงพระประชวรหนักจนเสด็จสวรรคต เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง พุทธศักราช 2148 ซึ่งตรงกับวันที่ 25 เมษายน 2148 สิริพระชนมายุ 50 พรรษา เสวยราชสมบัติได้ 15 ปี


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles