ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการจัดการน้ำในฤดูแล้งที่ จ.สมุทรสาคร

ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการจัดการน้ำในฤดูแล้งที่ จ.สมุทรสาคร

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่ท่าเทียบเรือข้างร้านชัชวาลการเกษตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว และติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายโอภาส เที่ยงงามดี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ

ขอบคุณภาพ/ข้อมูลจาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles