สมาชิกวุฒิสภา สื่อมวลชนสมุทรสาคร ร่วมแจกอาหาร ขนม ผลไม้ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

สมาชิกวุฒิสภา สื่อมวลชนสมุทรสาคร ร่วมแจกอาหาร ขนม ผลไม้ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาคร เป็นแห่งแรกของประเทศ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ หมูหยอง ถั่วแดง และเผือก จำนวน 420 ชิ้น และนมจำนวน 400 กล่อง ไปร่วมแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอรับจากโรงครัวพระราชทานฯ ซึ่งมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และในโอกาสนี้ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้มอบขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ อีกจำนวน 400 ชิ้น เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วย

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

 

 

 

 

administrator

Related Articles