ประชุมกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ประชุมกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และ นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประชุมกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles