สมุทรสาคร ปล่อยรถบรรทุกอาหารทะเลไปจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการวัฒนธรรมไทยน้ำใจไมตรี

สมุทรสาคร ปล่อยรถบรรทุกอาหารทะเลไปจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการวัฒนธรรมไทยน้ำใจไมตรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปล่อยรถบรรทุกอาหารทะเล ในโครงการวัฒนธรรมไทยน้ำใจไมตรี อาหารทะเลแห้งแลกข้าว ข้าวแลกอาหารทะเล สาครบุรี – อำนาจเจริญ ซึ่งมี นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ. สมุทรสาคร นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ดร.สุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานชมรมเรืออวนลากจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีปล่อยรถ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เกิดผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของทุกคน ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการ ดูแลตนเอง และสังคม ตามมาตรการต่าง ๆ ของจังหวัด และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความ ร่วมมือจากพี่น้องประชาชน สื่อมวลชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการป้องกัน แก้ไข และการเยียวยาช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ สำหรับโครงการวัฒนธรรมไทยน้ำใจไมตรี (อาหารทะเลแห้งแลกข้าว-ข้าวแลก อาหารทะเล) สาครบุรี – อํานาจเจริญ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวประมง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือระหว่างจังหวัด เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทย แสดงออกถึงความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทรต่อกัน ในภาวะวิกฤติโรคระบาด โดยจังหวัดสมุทรสาครได้จัดเตรียมอาหารทะเลแห้งและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของอาหารทะเล จํานวนกว่า 1,700 ชุด มูลค่าชุดละ 150 บาทหรือใกล้เคียง อาทิ ปลาหมึกแห้ง ปลาทูเค็ม ปลาช่อนทะเล ปลาอินทรีย์ น้ำปลาแท้ ปลาจวด ปลากุเลา กะปิ เกลือ ปลาหวาน น้ำพริกนรก เป็นต้น เพื่อแลกกับข้าวหอมมะลิจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวนกว่า 8 ตัน

administrator

Related Articles