สมาชิกวุฒิสภาพร้อม อปท.เดินหน้าลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดให้กับประชาชนสมุทรสาคร

สมาชิกวุฒิสภาพร้อม อปท.เดินหน้าลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดให้กับประชาชนสมุทรสาคร

สมาชิกวุฒิสภา พร้อมผู้นำท้องถิ่น เดินหน้าลงพื้นที่พร้อมกรมทางหลวงชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดให้กับประชาชน โดยการพิจารณาก่อสร้างสะพานข้ามคลองสนามไชยเชื่อมถนนสองฝั่งของ อบต.พันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร นายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ ลงพื้นที่พร้อมกรมทางหลวงชนบท เดินทางไปดูสถานที่ซึ่งอาจจะมีการพิจารณาก่อสร้างสะพานข้ามคลองสนามไชยเชื่อมถนนสองฝั่งของ อบต.พันท้ายนรสิงห์ เพื่อการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสารินบริเวณสะพานวัดบ้านไร่เจริญผล ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

ขอขอบคุณท่านปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ได้กรุณาส่งคณะทำงานของกรมทางหลวงชนบทมาช่วยในครั้งนี้

#สมาชิกวุฒิสภา
#อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
#กรมทางหลวงชนบท
#อบตพันท้ายนรสิงห์

administrator

Related Articles