เทศบาลตำบลท่าจีนจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยของชุมชนศรีสุข

เทศบาลตำบลท่าจีนจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยของชุมชนศรีสุข

เทศบาลตำบลท่าจีนจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยของชุมชนศรีสุข และรับทราบแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยของชาวชุมชน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ร่วมพบปะพูดคุยกับชาวชุมชนศรีสุข หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อประชุมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยของชุมชนศรีสุข ครั้งที่ 1 และรับทราบแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยของชาวชุมชน โดยมีสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อแนะนำการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกในการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมชนชาวศรีสุข ซึ่งผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดไข้ คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับชาวชุมชนที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles