จังหวัดสมุทรสาคร เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ 2565) คัดเลือกตัวแทนภาค 1

จังหวัดสมุทรสาคร เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ 2565) คัดเลือกตัวแทนภาค 1

จังหวัดสมุทรสาคร เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ 2565) คัดเลือกตัวแทนภาค 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนมงคล สมาชิกวุฒิสภา / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2563 การประชุมวันนี้เริ่มจากการแนะนำตนเองของคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครชุดใหม่ มีวาระการประชุมเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกซ้อมกีฬาช่วงโควิด-19 ระบาด การเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โครงการพัฒนา บุคลากรกีฬาปัญจสีลัต การจ่ายเงินเดือนให้กับนักกีฬาในแต่ละประเภทการติดตามและประเมินผลการออกกำลังกายตามสนามกีฬาต่างๆ ของกีฬาแต่ละประเภท การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในช่วงของการเปิดเรียน การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ณ จังหวัดตราด “ช้างขาวเกมส์” เลื่อนการแข่งขันออกไป อาจจะเลื่อนไปในช่วงเด็กปิดเทอม 14 พฤศจิกายน 2563 การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 คัดเลือก ตัวแทนภาค 1 จังหวัดปราจีนบุรี “มกรเกมส์” เรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาครโดยมีการพูดถึงแผนงาน โครงการ วันเวลา สนามแข่งขัน งบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2564 การเรียกเงินคืนของ อบจ. สมุทรสาคร และเรื่องที่สำคัญสำหรับวันนี้เป็นเรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ 2565) คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ที่ จังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกำหนดวันแข่งขันระหว่างวันที่ 14-24 พฤศจิกายน 2564
โดยคณะกรรมการฯได้ระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือกัน เพื่อเตรียม ความพร้อม เกี่ยวกับชนิดกีฬา สนามแข่งขัน สัญลักษณ์ชื่อเกมส์ มาสคอท คำขวัญ ที่พัก อพาร์ทเม้นท์ ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว งบประมาณจาก กกท. งบประมาณจากจังหวัด งบประมาณจาก อปท. การสนับสนุนจากภาคเอกชน การจัดหารายได้ และ การสร้างระบบออนไลน์ เว็บ ไลน์ คิวอาร์โค้ช และวีดีทัศน์จังหวัดสมุทรสาคร
#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
#สมาชิกวุฒิสภา

 

administrator

Related Articles