สภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อประชุมพิจารณาวาระสำคัญในการพัฒนางานร่วมกัน

สภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อประชุมพิจารณาวาระสำคัญในการพัฒนางานร่วมกัน

ประธานสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญในการพัฒนางาน โครงการ กิจกรรม และภารกิจ ของเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีนายสมหมาย ฤกษ์นาวี ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ เลขานุการสภาฯ รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาวาระสำคัญในการพัฒนางาน โครงการ กิจกรรม และภารกิจ ของเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles