อบจ.สมุทรสาคร สนับสนุนงบประมาณ จัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ

อบจ.สมุทรสาคร สนับสนุนงบประมาณ จัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ

เปิดการแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬามวยปล้ำ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะกีฬามวยปล้ำ

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย นายวินเอก นิมิตรปัญญา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กีฬามวยปล้ำ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะกีฬามวยปล้ำ และเปิดสนามให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถ ด้วย โดยจะมีการจัดการแข่งขันระหว่าง วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles