อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่าน Social Network

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่าน Social Network

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร New Normal ประกวดสื่อวีดีทัศน์ขนาดสั้น ผ่าน Social Network

วันที่ 19 กันยายน 2563 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสื่อวีดีทัศน์ขนาดสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ “มนต์เสน่ห์การท่องเที่ยวสมุทรสาคร” มีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ เกี่ยวกับ การถ่ายภาพ การตัดต่อภาพ การนำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยว และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร/ คณะกรรมการตัดสิน ครู นักเรียน โรงเรียนต่างๆ ที่ร่วมการประกวดฯ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับการตัดสินการประกวดฯ ของทั้ง 10 ทีม ได้รวมคะแนนความนิยมและคะแนนจากคณะกรรมการตัดสินแล้ว ผลการประกวด ดังนี้

ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม “Acept Production” จากโรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ผู้ชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสรณ์)”

ผู้ชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม “โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม”

ทั้งนี้สามารถรับชมผลงานอันยอดเยี่ยม และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้อง ๆ ผู้เข้าประกวดได้ทาง Chanel youtube ของ อบจ.สมุทรสาคร เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.สมุทรสาคร ที่ Facebook : อบจ.สมุทรสาคร

* Acep production (โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ) ***

ชชล มณีรัตนรุ่งเรือง

ลวัณกร เมธานิธิกุล

ลภณ รุ้งพราย

https://youtu.be/OxLrJsoKyco

** โรงเรียนดรุณสิกขาลัย***

https://youtu.be/0z1G7ONIPmo

นายแทนไท ไกรวัตนุสสรณ์

นายณัฐอาณา ศรีสุขสวัสดิ์

** STS Team (โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา) **

นาย อินทัช เชื่อมสุข

นาย วรเมธ เทียนย้อย

นางสาว มีรณัน สูงสิริ

https://youtu.be/MuLdr2RypEM

** โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม **

ด.ช.ก้องภพ ย่ำรุ่ง

ด.ญ.รพิชา ศรีสวัสดิ์

นางสาว ชลธิชา ไผ่หล้า

https://youtu.be/2AWGSaUql-c

** ช่องลม ออนทัวร์ 2 (โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม) **

เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วน้ำมิตร

เด็กหญฺิงกัญญาณัฐ เกรียงยงค์

เด็กชายชนายุทธ ดอกไม้จีน

https://youtu.be/_UgBQ2tVukA

** ช่องลม ออนทัวร์ (โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม) **

เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วน้ำมิตร

เด็กหญฺิงกัญญาณัฐ เกรียงยงค์

https://youtu.be/-90baNLLMpI

** เด็กข้างวัด (โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี) **

นายรัตน์ชศักดิ์ ชัยทัศน์

ด.ช.ภูริ สระสมทรัพย์

ด.ช.พลพล ขำหา

https://youtu.be/_oQPo6VLB4Q

** มาฝึกตัดต่อครับ (โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ) **

ธนนันท์ วิเชียรปัญญา

นาย นรวิชญ์ แดนดง

https://youtu.be/ycgHe_wzYOs

** โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสรณ์) **

ด.ญ.นันทิศา สิทธิน้อย

ด.ญ.ศนิสา ท้าวสมบูรณ์

ด.ญ.สุทธิดา แสงทอง

https://youtu.be/KHL5s8Lid1Q

** แสดฟ้าพาเที่ยว (โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์) **

นางสาวอารียา เลยไธสง

นางสาว สุภารัตน์ ศรีเศษ

https://youtu.be/pRrD33jAqnc

administrator

Related Articles