รมช.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรสาคร ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

รมช.แรงงาน ลงพื้นที่สมุทรสาคร ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่สมุทรสาคร ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อยกระดับจากกระทรวงด้านสังคมสู่กระทรวงด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงให้ความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 21 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมกิจกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการดีเด่น ที่คัดเลือกโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 8 แห่ง , มอบป้าย “มุมนมแม่” ให้แก่สถานประกอบกิจการที่จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท จำนวน 6 แห่ง และมอบหนังสือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แก่ผู้ผ่านการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 แก่ผู้ผ่านการทดสอบแล้วทั้งหมดรวม 32 คน โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับจากกระทรวงด้านสังคมสู่กระทรวงด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงให้ความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้แนวคิด “สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ” และสำหรับครั้งนี้ มีโอกาสมามอบหนังสือให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมอบหนังสือให้แก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งผู้ประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถทำงานด้านนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองดังกล่าว เป็นหลักฐานการันตีให้กับแรงงานไทยว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการว่าจะได้รับบริการที่ดีเหมาะสมกับค่าจ้างที่ต้องจ่ายไป
รมช.แรงงาน กล่าวต่ออีกว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอีกหลายสาขา ไม่เพียงสาขาช่างไฟฟ้าเท่านั้น เช่น ช่างเชื่อม ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เป็นต้น ซึ่ง 2 ช่างที่กล่าวมานี้ ผู้ประกอบอาชีพต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับช่างไฟฟ้าด้วย การมีหนังสือรับรองดังกล่าว จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการและสาธารณะ ว่ามีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผู้ประกอบชีพช่าง ได้รับการคุ้มครอง มีความเป็นธรรม รับค่าจ้างอย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ อีกทั้ง ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในความปลอดภัยต่อสาธารณะร่วมกัน

นอกจากนี้ รมช.แรงงาน ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการฝึกอบรม Automation การสาธิตการฝึกอาชีพ การสานกระเป๋าและตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก โดยกลุ่มผู้สูงอายุ การปักผ้าสไบมอญ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปที่บ้าน ผ้ามัดย้อมบ้านโคกขาม รวมถึงการจัดสาธิต “มุมนมแม่” และการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานอีกด้วย

administrator

Related Articles