สายงานจังหวัด พร้อมใจร่วมปฐมนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ส.อ.ท.

สายงานจังหวัด พร้อมใจร่วมปฐมนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ส.อ.ท.

สายงานจังหวัด พร้อมใจร่วมปฐมนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ส.อ.ท.

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศประธาน–เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาค ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งจัดโดยสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ณ ห้อง Passion (802) ส.อ.ท. โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ และกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของสายงานฯ จังหวัด

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากกรรมการบริหาร ส.อ.ท. และกรรมการบริหารสายงานฯ จังหวัด นำเสนอประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

– บทบาทของคณะกรรมการ ส.อ.ท. และแนวทางการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัด        – งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา

– งานแก้ไขปัญหา        – งานสนับสนุนและโครงการพิเศษ        – งานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

นอกจากนี้ ยังมีสายงานภายใต้ ส.อ.ท. มาร่วมออกบูธนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และโครงการต่าง ๆ พร้อมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมให้แก่ผู้ร่วมงานปฐมนิเทศและผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles