กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา ปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา ปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

#กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน คนที่สาม พร้อมคณะอนุกรรมาธิการระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานที่กรมการปกครองและรับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการพัฒนาจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (จังหวัดพันธุ์ใหม่) การแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักรายวันที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต แนวทางการแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับคนไทยตกหล่นและแนวทางการดำเนินการให้สัญชาติไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์ รับทราบความคืบหน้าข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมการปกครอง เพื่อนำข้อมูล ข้อเสนอแนะ ไปวางแผนดำเนินการด้านการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สำหรับประชาชนคนไทยต่อไป

#กรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา

administrator

Related Articles