ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาโรมาเนีย

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาโรมาเนีย

กลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-โรมาเนีย พบปะหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย

วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-โรมาเนีย พบปะหารือข้อราชการกับนายบ็อกดัน บาเดีย  (H.E. Mr. Bogdan Badea) เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย ในประเด็นต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาโรมาเนีย การเลือกตั้งทั่วไปของโรมาเนียที่จะเกิดขึ้นปลายปี พ.ศ. 2563 การผลักดันให้เกิด Romania Chamber of Commerce ในประเทศไทย รวมถึงการขอยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้กับนักท่องเที่ยวชาวโรมาเนียที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย

administrator

Related Articles