สมุทรสาคร เปิดงาน ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2563

สมุทรสาคร เปิดงาน ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2563

จังหวัดสมุทรสาคร เปิดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศบาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2563” และเชิญชวน เชิญชวนประชาชนเข้ามาสักการะศาลเจ้า จำนวน 9 แห่ง ซึ่งถือเป็นเลขมงคล ทั้ง 9 ศาล

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.29 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2563” โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลทำหน้าที่แทน นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร, นางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม, นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร, นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี โดยไฮไลท์ภายในพิธีเปิดเป็นการผัดไทยวุ้นเส้นเจมหามงคลกระทะขนาดใหญ่ เพื่อแจกผู้เข้าร่วมงาน ที่อาคารหลังคาโค้งศาลเจ้าพ่อหลังเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ ประเพณีการถือศีลกินเจของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานและกลายมาเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เชิญชวนประชาชนเข้ามาสักการะศาลเจ้า จำนวน 9 แห่ง ซึ่งถือเป็นเลขมงคล ทั้ง 9 ศาลเจ้าฯ ตั้งอยู่ 2 ฝากฝั่งลำน้ำท่าจีน ตำบลท่าฉลอม-ตำบลมหาชัย ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก ศาลเจ้าปุนเถ้ากงคลองมหาชัย ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย โรงเจเซงเฮียงตั๊ว ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ศาลเจ้าพ่อกวนอู และพระโพธิสัตว์กวนอิม มีบริการรถรางฟรีเพื่อนำท่านไปไหว้ทั้ง 9 ศาล เมื่อไหว้ครบทั้ง 9 ศาลแล้ว สามารถนำพาสปอร์ตที่ประทับตราทั้ง 9 ศาลฯ มารับเหรียญมงคล เพื่อเป็นที่ระลึก นำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ซึ่งงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2563 รวม 10 วัน ภายในงานมีร้านค้าจำหน่ายอาหารเจ มากกว่า 50 ร้านค้า 100 กว่าเมนูอาหารไว้บริการ อาทิ ขนมหัวผักกาด (ไช้เถ่าก้วย) ขนมกะลอจี้ ขนมกุ้ยช่าย ขนมกง เต้าหู้ทอด เผือกทอด กับข้าวเจ ขนมจีนเจ กระเพาปลาเจ ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งอาหารภายในงานรับรองอาหารสะอาด ปลอดภัย โดยสาธารณสุขจังหวัดได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเจ ทั้งนี้การจัดงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของงานเทศกาลไหว้เจ้าถือศีลกินเจ, เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยโดยการควบคุมเฝ้าระวังตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในงานเทศกาล ประชาชนได้บริโภคอาหารเจที่อร่อย สะอาด ปลอดภัย การกินร้อน ซ้อนกลาง ปลอดโฟม (No foam) และเพื่อแนะนำศาสนสถานส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร

ประเพณีอันดีงานของงานเทศกาลไหว้เจ้าถือศีลกินเจ, เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยโดยการควบคุมเฝ้าระวังตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในงานเทศกาล ประชาชนได้บริโภคอาหารเจที่อร่อย สะอาด ปลอดภัย การกินร้อน ซ้อนกลาง ปลอดโฟม (No foam) และเพื่อแนะนำศาสนสถานส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนร่วมงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2563 มาร่วมกันถือศีลกินเจ สุขภาพดี จิตใจเบิกบาน เสริมความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

administrator

Related Articles