จังหวัดสมุทรสาครเปิดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 12 ให้บริการแก่ประชาชน ตรวจ คัดกรองโรค รักษาโรคทั่วไป ฟรี

จังหวัดสมุทรสาครเปิดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 12 ให้บริการแก่ประชาชน ตรวจ คัดกรองโรค รักษาโรคทั่วไป ฟรี

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จัดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 12

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 12 จัดโดย จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง สาธารณสุขจังหวัด เทศบาลนครสมุทรสาคร กลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม ส่วนราชการ และเอกชน เข้าร่วมงานจำวนมาก โดยทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จะมาให้บริการแก่ประชาชน ในการตรวจ คัดกรองโรค รักษาโรคทั่วไป เบาหวาน ความดัน ฝังเข็ม กระดูก ข้อเข่า นวดแผนไทย ทันตกรรม และตรวจรักษาตา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ให้กับประชาชนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และรับบริจาคโลหิต ระหว่าง วันที่ 12 -14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

administrator

Related Articles