สมุทรสาครเด็กจบใหม่ดูทางนี้มีงานให้ทำ

สมุทรสาครเด็กจบใหม่ดูทางนี้มีงานให้ทำ

สมุทรสาครเด็กจบใหม่ดูทางนี้มีงานให้ทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเชิญร่วมงาน “นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่” (Co-Payment) รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่สำหรับผู้จบ การศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) มีเป้าหมายจำนวน 260,000 คน โดยรัฐบาลช่วยเอกชน อุดหนุนค่าจ้าง ร้อยละ 50 จ้างงานระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 สำหรับการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ในระดับ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในขณะนี้ได้เปิดให้ผู้จบการศึกษาใหม่ นายจ้าง/ สถานประกอบการ ลงทะเบียนบนว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว

นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครได้จัดงาน ” นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่” (Co-Payment) สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงานและนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึษาจบใหม่เข้าร่วมงานในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1ห้างเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทำงาน รวมทั้งช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้จบการศึกษาใหม่ที่ว่างงาน คนหางานทั่วไป เข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.comตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 68/87 หมู่ที่ 8ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 034-836223-5 ต่อ 101-105

administrator

Related Articles