สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ปิ๊งไอเดีย เชิญนักปั่นจักรยานมาสมุทรสาคร ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ปิ๊งไอเดีย เชิญนักปั่นจักรยานมาสมุทรสาคร ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน @สมุทรสาคร ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร มีนักปั่นจักรยาน เข้าร่วม กว่า 50 คน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 7.45 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวกชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ดร.สุวรรณชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกลุ่มสมุทรสาครพัฒนาเมือง/ เจ้าของบ้านท่าฉลอม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม และคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับนักปั่นจักรยาน กว่า 50 คน จากกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางโดยรถไฟวงเวียนใหญ่ – มหาชัย มาร่วมกิจกรรมปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน @สมุทรสาคร ที่สถานีรถไฟมหาชัย

เมื่อนักปั่นมาพร้อม นางสาวกชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดงาน ในโอกาสนี้ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา/ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ และถ่ายภาพกับนักปั่นจักรยานด้วย

หลังจากนั้นนักปั่น ปั่นจักรยานไปสักการะขอพรเจ้าพ่อหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมุทรสาคร และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานท่องเที่ยวในครั้งนี้ นักปั่นจักรยานจะข้ามเรือใบตอง ที่ฝั่งมหาชัย ไปท่าฉลอม ชมบรรยากาศของบ้านท่าฉลอม สตรีทอาร์ต ฝาท่อ เจ้าแม่กวนอิม และออกเดินทางไปตามเส้นทาง ถนนเลียบริมทะเล ท่าจีนกระซ้าขาวไปที่วัดใหญ่บ้านบ่อ เยี่ยมชมโรงพักที่เก่าแก่ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่สวยงาม ของวัดใหญ่บ้านบ่อ และชมการแสดงของกลุ่มจักรยาน

เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว นักปั่นจะนั่งรถไฟ จากสถานีรถไฟบ้านบ่อมายังสถานีรถไฟวัดช่องลม และเดินชม ชิม ช้อป ในงานเทศกาลกินปลาทู ดู Street Art ที่บริเวณริมเขื่อน วัดสุทธิวาตวราราม (ช่องลม)

#ปั่นด้วยใจไปด้วยกัน@สมุทรสาคร

#สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles