ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมพล รวมพลัง เลือกตั้งคนดี

ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมพล รวมพลัง เลือกตั้งคนดี

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม เชิญชวนประชาชน ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมพล รวมพลัง เลือกตั้งคนดี เลือก นายก อบจ. และ ส.อบจ.

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ 3 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชน เขตอำเภอบ้านแพ้ว ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. ในหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน รับบัตร 2 ใบ 1 ใบเลือก นายก อบจ. และอีก 1 ใบ เลือกสมาชิกสภา อบจ. ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมพล รวมพลัง เลือกตั้งคนดี ไม่ขายสิทธิ ขายเสียง และถ้าออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกัน covid – 19 กันด้วยนะคะ

administrator

Related Articles