อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles