ชาวสมุทรสาครวางพานพุ่ม และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙

ชาวสมุทรสาครวางพานพุ่ม และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙

ชาวสมุทรสาครวางพานพุ่ม และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายทองแดง เบ็ญจะปัก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า)


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles