สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินเพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงิน และปลากระป๋อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 222,222 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ –ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิก เป็นผู้แทนมอบ และมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles