หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครร่วมสนับสนุนไมโครเวฟใช้ในภารกิจศูนย์ห่วงใยคนสาคร

หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครร่วมสนับสนุนไมโครเวฟใช้ในภารกิจศูนย์ห่วงใยคนสาคร

หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครร่วมสนับสนุนไมโครเวฟ สำหรับให้ ทีมแพทย์ พยาบาล ใช้ในภารกิจศูนย์ห่วงใยคนสาคร

วันที่ 14 มกราคม 2564 คุณมาลี เจษฎาลักษณ์ เลขาฯ หอการค้าสมุทรสาคร และนายภูมิกร มงคลมณีผล ประธาน YEC หอการค้าฯสมุทรสาคร เป็นผู้แทนการมอบไมโครเวฟ สำหรับให้ ทีมแพทย์ พยาบาล ใช้ในภารกิจศูนย์ห่วงใยคนสาคร จาก ร้าน นิว แอนด์ เนม โดยทางหอการค้าสมุทรสาคร เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles