บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอาหารให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอาหารให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอาหารให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่าวิกฤตโควิด

วันที่ 21 มกราคม 2564 บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) โดย คุณวรรณา เสริมสุวรรณสุข ผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณณัฐวี ดีเสมอ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ พร้อมคณะ ได้เป็นผู้แทนบริษัทฯ สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ.2564 มูลค่า 5.5 แสนบาท (หรือจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดจะดีขึ้น) โดยมี คุณศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครต่อไป


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles