หมอหนูชมกองกำลังสมุทรสาครร่วมสู้โควิดได้ยอดเยี่ยม ส่วนมาตรการ Bubble & Seal “คุมคน จำกัดพื้นที่” ช่วยโรงงานฝ่าวิกฤติโรคระบาด เห็นผลภายใน 28 วันแน่นอน

หมอหนูชมกองกำลังสมุทรสาครร่วมสู้โควิดได้ยอดเยี่ยม ส่วนมาตรการ Bubble & Seal “คุมคน จำกัดพื้นที่” ช่วยโรงงานฝ่าวิกฤติโรคระบาด เห็นผลภายใน 28 วันแน่นอน

หมอหนูชมกองกำลังสมุทรสาครทุกภาคส่วน ร่วมสู้โควิดได้เยี่ยมยอด เชื่ออีกไม่นานสถานการณ์จะเบาบางลง ส่วนมาตรการ Bubble & Seal “คุมคน จำกัดพื้นที่” ช่วยโรงงานฝ่าวิกฤติโรคระบาด เห็นผลภายใน 28 วันแน่นอน

เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ของจังหวัดสมุทรสาคร และเยี่ยมเยียนบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด,นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด,นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร,นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยในการนี้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ของจังหวัดสมุทรสาคร การประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในชุมชน และสถานประกอบการ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบให้ดำเนินการ อาทิเช่น การตรวจเชิงรุกในกลุ่มโรงงาน/สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีแรงงานมากกว่า 500 คนขึ้นไป, การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาคร กับ ศูนย์ห่วงใยแรงงานสาคร หรือ FQ ในสถานประกอบการ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ การใช้มาตรการ  Bubble & Seal  แก้โควิด-19 เป็นต้น

ซึ่งภายหลังจากที่รับฟังบรรยายสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายอนุทินฯ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมห้องรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาใช้ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ กับผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อ จากนั้นได้เยี่ยมพบปะกับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ของโรงพยาบาลและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ห่วงใยคนสาคร 7 อาคารเอนกประสงค์ อบต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สำหรับที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 7 อบต.ท่าทราย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในส่วนเพิ่มเติม ของโรงพยาบาลสนามที่มีการขยายพื้นที่ เพิ่มจำนวนเตียงให้มากขึ้น เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ตำบลท่าทรายที่มีจำนวนมากขึ้นจากการตรวจเชิงรุก 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับการดูระบบการให้บริการทางการแพทย์ผ่านจอคอมพิวเตอร์เช่นกัน ซึ่งมองเห็นผู้ที่เข้ารับการกักตัวในโรงพยาบาลสนามได้รอบทิศทาง ทำให้แพทย์สามารถที่จะดูแลผู้ติดเชื้อได้อย่างครอบคลุม และลดการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อให้น้อยลงด้วย นอกจากนี้ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 7 แห่งนี้ ยังมี “น้องปิ่นโต พระราชทาน โดยมูลนิธิกองทุนชัยพัฒนา” อุปกรณ์การให้ยาและการพูดคุยระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ กับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ และความร่วมมือจากภาคเอกชน ที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำมาใช้ในโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้ผมและคณะจากกระทรวงสาธารณสุขได้มาลงพื้นที่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้มาดูการทำงานของทีมงานที่สมุทรสาคร ซึ่งจากการบรรยายสรุปสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ แสดงให้เห็นว่า จังหวัดสมุทรสาครมีความพร้อมและความพยายามในการต่อสู้เพื่อพิชิตโรคโควิด 19 นี้ให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งต้องยอมรับว่าทุกภาคส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างยอดเยี่ยม จนวันนี้เราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์โดยรวมมีทิศทางที่ดีขึ้น  แม้สถานการณ์จะยังพบตัวเลขที่ค่อนข้างสูง แต่นั่นก็มาจากมาตรการตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และพื้นที่กลุ่มเสี่ยงแบบครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เรารู้พื้นที่หรือกลุ่มก้อนการแพร่ระบาดที่ชัดเจน และสามารถที่จะเข้าไปวางมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น “เสมือนกับสะเก็ดไฟที่กระเด็นไปตรงไหน เราก็ตามไปดับตรงนั้น ทำให้ไม่เกิดการลุกลามไปเป็นวงกว้าง” ซึ่งพวกเราคงต้องต่อสู้กับโรคนี้ไปอีกระยะหนึ่ง กว่าที่วัคซีนจะเข้ามา โดยในส่วนของวัคซีนนั้น แม้ว่าอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างเล็กๆน้อยๆ แต่ขอให้รู้ว่า ทางรัฐบาลได้หาทางแก้ไขในทุกวิถีทางเพื่อให้ได้วัคซีนมาเร็วกว่าแผนเดิมที่วางไว้ หรือถ้าได้มาในเดือนมิถุนายนปีนี้ ก็ถือว่าเป็นไปตามแผนเดิมที่กำหนดไม่มีการล่าช้าหรือผิดแผนแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ส่วนมาตรการ Bubble & Seal แก้โควิด-19 ของโรงงาน คือ การควบคุมโรคระดับหนึ่งที่ทำให้สถานประกอบการยังคงทำงานต่อไปได้  โดยการ Seal คือ การจำกัดพื้นที่ของโรคให้อยู่ที่เดียว ใช้กับสถานประกอบการที่มีที่พักให้กับคนงานอยู่ในรั้วเดียวกัน ส่วนการ Bubble คือ การจำกัด หรือควบคุมเส้นทางระหว่างโรงงานกับคนให้อยู่ด้วยกัน ไม่แตกออกไปที่อื่น ซึ่งใช้ในกรณีที่คนงานไม่ได้พักในโรงงาน เพื่อให้ง่ายในการควบคุมโรค   หรือถ้าเป็นไปได้คือ ให้โรงงานจัดหาที่พักให้คนงานได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการเข้าไปดูแลในระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะพ้นช่วงควบคุมโรคคือระยะปลอดภัยประมาณ 28 วัน 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวทิ้งท้ายถึงโรงพยาบาลสนาม หรือ ศูนย์ห่วงใยคนสาครอีกว่า  สำหรับโรงพยาบาลสนามที่เราจะทำการคัดแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติให้มาอยู่ที่นี่ แต่ละคนจะใช้เวลาประมาณ 10 วัน ถ้าอยู่ที่นี่แล้วไม่มีอาการที่เลวร้ายลงไปก็จะกลับไปสู่สภาวะปกติได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความทุ่มเท ความตั้งใจ ความร่วมมือ ความเสียสละของทุกฝ่าย โดยสิ่งของที่ใช้นั้น ก็มีทั้งที่ใช้งบประมาณของรัฐ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกครุภัณฑ์  เตียง ที่นอนหมอนมุ้ง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ส่วนใหญ่ได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาคเอกชน  ประชาชนทั่วไป นี่คือภาพของพลังระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย ที่ทำให้ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขสามารถเน้นไปในเรื่องของการควบคุมโรค การรักษาพยาบาลมากขึ้น ช่วยรักษาชีวิตของผู้คนมากขึ้น ทั้งนี้ตนบอกได้ว่าสบายใจ  ที่เห็นความพร้อมของการรับมือกับสถานการณ์ ถ้าพวกเราให้ความร่วมมือทำตามกฎหมายอย่างเต็มที่ และถ้าไม่อยากให้ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ลำบาก อดหลับอดนอน  เราต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ หลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกัน อย่าเพิ่งดื่มเครื่องดื่มมึนเมาแอลกอฮอล์ ในสถานที่ที่เป็นสาธารณะ หากปฏิบัติได้โอกาสที่จะติดเชื้อแทบจะไม่มี การติดเชื้อที่พบมากในสมุทรสาคร เป็นการติดเชื้อในกลุ่มก้อนเดียวกัน อยู่ในโรงงานเดียวกันทำงานด้วยกันก็ติดเชื้อกัน  แต่ไม่ใช่เป็นการติดเชื้อแบบแพร่กระจายออกไป จำนวนการติดเชื้อที่อยู่นอกกลุ่มก้อนน้อยมากไม่ถึง10% อยู่ในสภาวะที่กระทรวงสาธารณสุขรับมือได้อยู่แล้ว


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles