คณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรสาคร เข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันแรก พร้อมทำงานเพื่อประชาชน

คณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรสาคร เข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันแรก พร้อมทำงานเพื่อประชาชน

คณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรสาคร เข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันแรก จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เมื่อได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันแรก ได้มีการลงนามแต่งตั้งคณะผู้บริหาร อบจ.สมุทรสาคร  ซึ่งประกอบด้วย รองนายก อบจ.สมุทรสาคร 2 คน ได้แก่ นายอภิชาต โพธิ์ถนอม และนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สมุทรสาคร 1 คน คือ นายบรรจง สุทธิคมน์ และเลขานุการ 4 คน ได้แก่ นายวินเอก นิมิตปัญญา นายสุรวัช เรืองศรี นายนิรุช ศรีนวลจันทร์ และ นายอิทธิศักดิ์ โตขำ ซึ่งในวันนี้คณะผู้บริหารส่วนใหญ่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันแรกด้วย

ด้าน นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ได้กล่าวว่า คณะทำงานได้เริ่มทำงานไปบ้างแล้ว ซึ่งก็จะทำตามนโยบายที่ให้ไว้ อีกเรื่องคือสนามกีฬาจังหวัดที่ตอนนี้ใช้ทำเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะเข้าหารือกับนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ว่าจะสามารถคืนสนามกีฬาให้เป็นสถานที่ออกกำลังของประชาชนเพื่อดูแลสุขภาพได้หรือไม่ เพราะเห็นว่าตอนนี้โรงพยาบาลสนามมีจำนวนหลายที่ ถ้าเพียงพอต่อการควบคุมโรคแล้ว อบจ.จะได้รับกลับมาเร่งปรับปรุงทุกอย่างให้เรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและดูแลรักษาสุขภาพต่อไป แต่ถ้าสนามกีฬาจังหวัดยังจำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลสนามต่อเพื่อให้เพียงพอในการดูแลรักษา และกักตัว แยกผู้ติดเชื้อโควิด ก็คงต้องให้ใช้เป็น โรงพยาบาลสนามต่อไปก่อน และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid – 19) ดีขึ้น ก็จะเร่งดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์กันต่อไป


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles