โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครจัดพิธีมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู้ภัยโควิด

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครจัดพิธีมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู้ภัยโควิด

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครจัดพิธีมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สามารถดำรงชีวิตและเรียนรู้ได้ในช่วงโควิด-19

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “คนไทยร่วมใจ ต้านภัยโควิด คนไทยเราไม่ทิ้งกัน” โดยมีนายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร พร้อมคณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยทางด้านนายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า ทางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ได้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการคัดกรอง สอบถาม และตรวจสอบครอบครัวกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่ามีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบด้วยเหตุดังกล่าวจำนวน 80 ราย ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากทางจังหวัดสมุทรสาคร อีกทั้งทางโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ยังให้การช่วยเหลือนักเรียนเป็นทุนการศึกษาทุกละ1,000บาท จำนวน80ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน80,000บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนอนุบาลสมุทรสาครสามารถดำรงชีวิตและเรียนรู้ได้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ต่อไป ตามนโยบาย“คนไทยร่วมใจ ต้านภัยโควิด คนไทยเราไม่ทิ้งกัน”


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles