บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบในการปรับปรุงอาคารฉุกเฉิน รพ.สมุทรสาคร

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบในการปรับปรุงอาคารฉุกเฉิน รพ.สมุทรสาคร

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบในการปรับปรุงอาคารฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมุทรสาคร

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คุณอุไรลักษณ์ ครองพาณิชย์ ผู้แทน คุณสินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (คลังน้ำมันสมุทรสาคร) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบในการปรับปรุงอาคารฉุกเฉิน Emergency room โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ผู้บริหารโรงพยาบาลสมุทรสาคร และเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมปรีชา โรงพยาบาลสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles