ปรม.20 ลงสำรวจพื้นที่ศึกษาดูงาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

ปรม.20 ลงสำรวจพื้นที่ศึกษาดูงาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

ปรม.20 ลงสำรวจพื้นที่ศึกษาดูงาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มนักศึกษา สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 20 นำโดย นายพิภู สุโชคชัยกุล อดีตนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานบริหารบริษัทมโนราห์อุตสาหกรรม จำกัด พร้อมคณะนักศึกษา ลงสำรวจพื้นที่ ที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 1 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัทมโนราห์อุตสาหกรรม รับฟัง เกี่ยวกับ การบริหารคน บริหารงาน การจัดการด้านต่างๆ ขั้นตอนการผลิต การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องจักรกล มาใช้ในการผลิต การส่งออกไปขายต่างประเทศ และการแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด – 19

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้การทำนาเกลือ ที่ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ฟังการบรรยายประวัติการทำนาเกลือ ชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือ นอกจากนี้นักศึกษายังได้ทดสอบการสปา ขัดผิว ด้วยดอกเกลืออีกด้วย หลังจากนั้น กลุ่มนักศึกษา สถาบันพระปกเกล้า ปรม.20 ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ณ จุดเช็คอิน นาเกลือสมุทรสาคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles