มูลนิธิมาดามแป้งสร้างสังคมแห่งการ ให้บริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์

มูลนิธิมาดามแป้งสร้างสังคมแห่งการ ให้บริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์

มูลนิธิมาดามแป้งจัดกิจกรรมประมูลของรักของสะสม และเปิดรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา สร้างสังคมแห่งการ ให้ บริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์

เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ “ล้ง1919” มูลนิธิมาดามแป้งจัดกิจกรรมประมูลของรักของสะสมแล้ว ยังมีการเปิดรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาภายในงาน และการร่วมบริจาคผ่านระบบ QR Code จำนวน 55 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มากไม่น้อย และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกันได้ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มูลนิธิฯ สามารถระดมทุนได้ร่วม 30 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้โรงพยาบาลสมุทรสาครก็ได้รับมอบเครื่องฟอกไต และเครื่องผลิตน้ำสำหรับเครื่องฟอกไต รวมมูลค่า 800,000 บาท ด้วย