จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานเปิดงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2564 ภายใต้วิถีใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัด นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และส่วนราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาคร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นอกจากนี้ยังมีการสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวในการเริ่มต้นปีใหม่ของไทย ที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนาน ที่บริเวณวงเวียนน้ำพุ อ.เมืองสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles