นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2

นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2

นายก อบจ.สมุทรสาคร ร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำ ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ หอประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles