ตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 23.00 น. เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำการตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ปิดการให้บริการในเวลา 23.00 น. โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์และตักเตือนให้ผู้ประกอบการ ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครได้ทราบและให้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles