สจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจร รับตำแหน่ง สภาวัฒนธรรม​ตำบลท่าทราย

สจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจร รับตำแหน่ง สภาวัฒนธรรม​ตำบลท่าทราย

สจ.ประสิทธิ์ จุ่นขจร รับตำแหน่ง สภาวัฒนธรรม​ตำบลท่าทราย

วันที่​ 28 เมษายน 2564 นายปราโมทย์​ ชาวเมืองโขง​ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางพวงวัลย์  ชูสมุทรรัตน์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวน้ำทิพย์  แสงอ่อน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  และนายดิศพงศ์  ประมงวัฒนา นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ​เข้าร่วมสังเกตการณ์การปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาวัฒนธรรม​ระดับตำบล​ ณ​ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองปีกนก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย และศูนย์การเรียนรู้ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นางพรจิตร สร้อยเพ็ชร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย 

การดำเนินการปรึกษาหารือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ โดยมติที่ประชุมลงความเห็นให้ นายประสิทธิ์  จุ่นขจร ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมตำบลท่าทราย และ นายนพรัตน์  รุ่งแสง ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมตำบลโคกขาม

#ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles