อบจ.สมุทรสาคร ลงนาม MOU กับรพ.กระทุ่มแบน อุดหนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาการบริการผู้ป่วย