วัฒนธรรมจังหวัด สำรวจและศึกษาแหล่งโบราณคดีเรือโบราณพันปีที่สมุทรสาคร

วัฒนธรรมจังหวัด สำรวจและศึกษาแหล่งโบราณคดีเรือโบราณพันปีที่สมุทรสาคร

วัฒนธรรมจังหวัด สำรวจและศึกษาแหล่งโบราณคดีเรือโบราณพันปีที่สมุทรสาคร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมสำรวจและศึกษาแหล่งโบราณคดี เรือโบราณพนม-สุรินทร์ ณ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเก็บข้อมูลประกอบเป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวปรียานุช จุมพรม นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี และนายจุลเกียรติ ไพบูลย์เกษม ผู้ช่วยนักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีดังกล่าว


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles