วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินี

พระทรงศรีคู่บดินทร์ปิ่นสยาม

เทพบันดลมงคลฤกษ์พรรษางาม

ทั่วเขตคามราษฎร์แซ่ซ้องทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

นายสมสัก  รอดทยอย                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายฐิติพงษ์  เตละวาณิชย์                 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบุญชู  ปานสุวรรณ                      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นางขนิษฐา พรเกียรติกุล                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายทองโปรด  กลิ่นนิล                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายพหล ขำทอง                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายไรวินทร์ มีเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมประสงค์  เรืองศรี                    อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบำเพ็ญ คงสกุล                           อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/stationm/domains/sanamkaw.com/public_html/wp-content/themes/barta/template-parts/content-single.php on line 212

Related Articles